no image found

การแลกเปลี่ยน Bitcoin ของญี่ปุ่นใช้ข้อกำหนด KYC ที่เข้มงวดขึ้น

Posted on

การแลกเปลี่ยน Bitcoin ของญี่ปุ่นใช้ข้อกำหนด KYC ที่เข้มงวดขึ้น joker123 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ ‘พระราชบัญญัติบริการการชำระเงิน’ ฉบับแก้ไขของญี่ปุ่นซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายนนี้ ‘พระราชบัญญัติป้องกันการโอนเงินทางอาญา’ ได้รับการแก้ไขเช่นกัน การกระทำนี้กำหนดให้การแลกเปลี่ยน bitcoin ของญี่ปุ่นใช้กระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ที่เข้มงวดขึ้น สล็อต การแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่นได้รับผลกระทบพระราชบัญญัติบริการการชำระเงินฉบับแก้ไขได้รับการกล่าวถึงมานานแล้วในญี่ปุ่น แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่ที่จะมีผลบังคับใช้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (FSA) ได้ประกาศในที่สุดว่าวันที่พระราชบัญญัตินี้จะกลายเป็นกฎหมายคือวันที่ 1 เมษายนพระราชบัญญัติที่ได้รับการแก้ไขนี้ยังแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันการโอนเงินทางอาญาซึ่งกำหนดให้การแลกเปลี่ยน bitcoin เพื่อใช้นโยบาย KYC ที่เข้มงวดกว่าที่เคยทำมา พวกเขาต้องเริ่มตรวจสอบตัวตนของลูกค้าที่เปิดบัญชีเก็บบันทึกธุรกรรมและแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อรับรู้ธุรกรรมที่น่าสงสัยการแลกเปลี่ยน bitcoin รายใหญ่ในประเทศกำลังตอบสนองต่อกฎหมายนี้ ทั้งสองCoincheckและ Zaif แลกเปลี่ยนโพสต์บนเว็บไซต์ของตนชุดใหม่ของกฎระเบียบเกี่ยวกับ KYC ในวันศุกร์ Coincheck ระบุว่า:เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันการโอนเงินทางอาญา…